bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1634465509 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upХарактеристика на агроекологични фактори в района на община Сапарева баня
Иванка Любенова
Abstract: Направена е възможно най-пълна инвентаризация на основните агроекологични елементи в района на община Сапарева баня. Разгледани са подробно релефа, климатът и почвите. Резултатите са интерпретирани в GIS среда и са генерирани съответните карти: за географското положение и локализация на общината, орографска карта на релефа, хидрографската мрежа, почвената покривка. Приложени са и тематични карти за съдържанието на физична глина, и хумус в почвите. Това подробно описание е с цел на един следващ етап да послужи като основа за бонитетна оценка на агроекологичния потенциал на община Сапарева баня за отглеждане на основни земеделски култури.
Keywords: агро-екологичен потенциал; климат; географки информационни системи (ГИС); релеф; почви
Date published: 2020-02-04
Download full text