bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1620427257 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upЕвапотранспирация и биофизични коефициенти на ягоди, отглеждани при повърхностно капково напояване
Румяна Кирева
Abstract: Установена е евапотранспирацията на ягода, ремонтантен сорт “Полка” при три годишни (2011-2013 г.) полски експерименти с капково напояване върху излужена канелена горска почва в района на на с. Челопечене, Софийска област. Изпитани са различни поливни режими – от пълно задоволяване на ежедневните потребности на културата от вода до напояване с редуцирани с 20% и 40% поливни норми.
Средно за периода на изследванията размера на общата евапотранспирацията за вегетационния период на ягодата е 213 mm, като основната й част се формира от напоителната норма – 67% , а останалата от валежите – 33%
За нуждите на практиката и проектирането е изчислен и деседневните стойности на биофизичния коефициент Z, който е зависими от биологичните особености на културата и метеорологичните фактори
Keywords: биофизични коефициенти; капково напояване; напоителна норма; ягода; Евапотранспирация
Date published: 2018-05-14
Download full text