bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1664591408 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upОценка на действителния риск от плоскостна водна ерозия на почвата за територията на гр. Банско, гр. Разлог, гр. Добринище и с. Баня
Милена Митова
Abstract: По своята същност прогнозирането на ерозията представлява изчисляване на средногодишното количество ерозирана почва въз основа на съответни количествени оценки на ерозионните фактори. От получените данни за допустима ерозия при съответните почви се извършва и оптимизирането на противоерозионните технологии.
Моделът приложен за определянето на действителния риск от плоскостна водна ерозия за района на гр. Банско, гр. Разлог, гр. Добринище и с. Баня е „Универсалното уравнение за почвени загуби – USLE”. Резултатите от оценката и картографирането на противоерозионната ефективност на растителната покривка и действителния ерозионен риск показват, че вероятните средногодишни почвени загуби от ерозия над ерозионния толеранс варират от 20% до 75% от площта на обработваемите земи в зависимост от вида на отглежданата култура.
Keywords: действителен риск; индекс за почвозащитното действие на растителността (C-фактор); Универсално уравнение за почвени загуби USLE; Ерозионни фактори
Date published: 2018-05-14
Download full text