bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1664592340 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upОценка на потенциалния риск от плоскостна водна ерозия на почвата в земеделските земи на територията на общини Банско и Разлог
Милена Митова
Abstract: Оценката на потенциалния риск от плоскостна водна ерозия отчита вероятните средногодишни почвени загуби от ерозия. Моделите са полезни инструменти за натрупване на количествени оценки, необходими за разработването на обосновани мерки за опазване на околната среда.
За районите на община Банско и община Разлог е приложен прогностичния модел USLE (Universal Soil Loss Equation) за оценка на ерозионните фактори и потенциален риск от плоскостна водна ерозия и получаване на вероятните средногодишни почвени загуби от ерозия. Според оценката на индекса на ерозионност на дъждовете (R-фактор) на територията на земеделските земи (87%), най-често падат дъждове със средна ерозионност. Според данните от оценката на индекса на податливост на почвите към ерозиране (К-фактор) за изследваните територии, с най-широко разпространение (около 67% за Банско и 85% за Разлог) са почвите с много слаба и слаба податливост към ерозиране. Оценката на топографския индекс показва, че най-голям процентен дял заемат земите с наклон ≤1°. Според разпределението на класовете потенциален риск от плоскостна водна ерозия с най-голямо процентно участие имат много слаб и слаб потенциален риск съответно с 20% за община Банско и 30% за община Разлог. На територията на изследваните обекти макар и с малък процент присъстват и земи с висок и много висок потенциален риск, съответно 2% и 0,04% за района на община Банско, около 7% и 2,5% за община Разлог, 0,5% и 0,4% от територията на землище Добринище и 7,6% и 0,4% от земеделските земи за района на с.Баня.
Keywords: USLE; Индекс на ерозионност на дъждовете; индекс на податливостта на почвата към ерозиране; топографски индекс; плоскостна водна ерозия
Date published: 2018-03-21
Download full text