bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1713737766 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upСъдържание на хранителни елементи в доматени растения в зависимост от приложеното торене и нападение от болести
Иванка Митова, Николай Динев, Ваня Лозанова, Веселина Василева
Abstract: Върху алувиално-ливадна почва е изведен торов опит с детерминантен, сорт домати – Рио Гранде. Опитът е заложен след култура – тикви, отгледани на същата площ и по същата схема на торене през предходната година. Освен неторения – контролен вариант експеримента включва вариант с минерално торене - N30Р12К15 , вариант с органично торене – 2069 kg/da оборски тор и такъв със смесено торене, в който се дават половината от торовите норми във вариантите с минерално и органично торене.
Резултатите от изведения опит показват, че съдържанието на пепелните елементи при здравите растения в зависимост от приложеното торене и фаза на отчитане варират от 5,45 до 9,09%. При растенията с нападения от болести диапазонът е по-голям – от 4,63 до 10,52%. Съдържанието на пепелните елементи нараства през вегетацията, като при болните растения този процес е по-силно изразен. Здравите доматени растения с минерално торене са с по-високи съдържания на азот в листната си маса в сравнение с вариантите с органично и органо-минерално торене. При здравите растения от всички отчитания, не се забелязва видима връзка между начина на торене и съдържанието на калий в листата, но при увредените листа на растенията с минерално торене е натрупан повече калий. Единствено при калция съдържанието в листата на болни растения е по-високо от това при здравите. Съдържанието на Mg намалява и при двете групи растения.
Keywords: A. solani; пепелни елементи; L. taurica; листна биомаса; Ph. infestans
Date published: 2017-07-25
Download full text