bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1721659420 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаБиометрични и физиологични показатели на фуражен грах, отглеждан за зелено торене
Иванка Митова, Николай Динев
Резюме: Използването на „зелено торене’’ е алтернативен начин за поддържане на почвата в добро състояние през цялата година. Чрез използване на бобови култури се постига допълнително обогатяване с достъпни азотни съединения. Цел на изследването е да се установи комбинираното влияние на почвеното и листно торене върху развитието, усвояването на хранителни елементи и добива на фуражен грах. Измерени са показатели със стопанско значение, определящи целесъобразността на приложението – добив, съдържание на хранителни елементи, съдържание на нитрати. Показана е взаимовръзката на климатичните условия с онтогенетичното развитие. Установено е, че получените добиви са в пряка зависимост от приложеното торене. Подхранването с листни торове води до най-високия добив. Съдържанията на азот и калий корелират с приложените торови норми, докато при фосфора липсват разлики между системите на торене. Прилагането на листни торове води до намаляване на нитратното съдържание спрямо вариантите със самостоятелно почвено торене. Данните дават основание да се препоръча използването на фуражния грах като уплътняваща култура в системи за устойчиво земеделие.
Ключови думи: торене; листен тор; качество; добив
Дата на публикуване: 2018-10-01
Свали пълен текст