bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1718865516 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаРедакционна колегия

Главен редактор

проф. дн Ирена Атанасова, Селскостопанска академия, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София, България

Отговорен редактор

       Мая НикифороваСелскостопанска академия, Дирекция Библиотечна и издателска дейност, София, България


Редакционна колегия

Проф. дн инж. Мартин Банов,  Селскостопанска академия, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София, България

Проф. д-р Илия Малинов, Селскостопанска академия, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София, България

Проф. д-р Иван Манолов, Аграрен университет, Пловдив, България

Проф. д-р Иванка Митова, Селскостопанска академия, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София, България

Проф. д-р Светла Костадинова, Аграрен университет, Пловдив, България

Проф. д-р Иван Пачев, Институт по лозарство и винарство, Плевен, България

Проф. д-р Венера Цолова, Селскостопанска академия, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София, България

Проф. д-р Андон Василев, Аграрен университет, Пловдив, България

Доц. д-р Тома Шишков, Селскостопанска академия, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София, България

Доц. д-р Милена Керчева, Селскостопанска академия, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София, България

Доц. дн Веселин Кутев, Лесотехнически университет, София, България

Доц. д-р Ценко Въчев, Селскостопанска академия, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София, България

Проф. Мануела Абреу, Лисабонски университет, Лисабон, Португалия

Проф. дн Зофия Соколовска, Полска академия на науките в Люблин, Институт по агрофизика, Люблин, Полша

Проф. д-р инж. Ойне Ойнема, Алтера, Вагенинген, Холандия

Проф. Уинфред Блум, Университет за природни ресурси и природни науки, Виена, Австрия

Проф. Евгений Викторович Шейн, Московски държавен университет, Москва, Русия

Проф. Силвана Никола, Торински университет, Tорино, Италия

Д-р Хафида Рахал-Боузиане, Алжирски национален институт за агрономически изследвания, Алжир, Алжир

Д-р Хенри Емека Ахамуфеле, Илорински университет, Илорин, Нигерия