bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1696058771 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка



За списанието

Списание "Почвознание, агрохимия и екология" е рецензирано списание с отворен достъп, издавано от Селскостопанска академия. Излиза от 1966 г. Списанието се администрира от международна  редакционна колегия и негов главен редактор е проф. дн Николай Динев. Излиза на всеки три месеца. Няма такса за публикуване.

 

ISSN  0861-9425 (Print)

ISSN 2534-9864 (On-line)



Цели Обхват

Списанието публикува на български и английски език оригинални статии, обзори, кратки съобщения, доклади от научни конференции във всички аспекти от областта на: генезис, география и класификация на почвите, геоинформационни системи, физика на почвата, химия на почвата, обработка на почвата и сеитбообращения, агрохимия и торене, почвена микробиология, почвена ерозия, екологичен мониторинг, екология на почвата, опазване и регенериране на почвата, управление на почвата, регулации и закони, агротехнологии и защита на растенията, околна среда и антропогенни фактори. Функции на почвата, които поддържат живота хората и функционирането на планетарната екосистема. Процеси, подпомагащи развитието на растежа на растенията, регулиране на водния цикъл и цикъла на хранителни вещества и възможността им да бъдат филтър за замърсители. Връзка между почвата и изменението на климата, подсигуряването на чиста вода и храна, биологичното разнообразие, земеделие, агрохимия, екология както и от други научни области, имащи отношение към тематиката на списанието.

Политика за отворен достъп

Списанието е с отворен достъп, което означава, че съдържанието му е достъпно без такси за потребителя или неговата институция. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват, принтират, търсят или правят връзка към пълните текстове на статиите, или да ги използват за други законни цели, без да искат предварително разрешение от издателя или автора.

Лицензионни условия

Всички статии са достъпни под условията на Creative Commons CC BY 4.0

След публикуване на ръкописа собственик на авторските права е Селскостопанска академия.

Индексиране

AGRICOLA

AGRIS

CABI

Google Scholar

NACID

ROAD

Web of Science (CABI)

WorldCat