bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1669917908 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа списанието

Списание „Почвознание, агрохимия и екология” е издание на Селскостопанска академия с периодичност четири книжки годишно. Излиза от 1966 г. под заглавие „Почвознание и агрохимия”. От 1985 г. е преименувано в „Почвознание, агрохимия и екология”.

В списанието се публикуват оригинални научни статии, обзори и кратки съобщения на български и на английски език. Тематиката на списанието обхваща проблеми, свързани с почвознание, агрохимия и торене, геоинформационни системи, физика на почвата, химия на почвата, обработка на почвата и сеитбообращения, почвена микробиология, почвена ерозия, екология на почвите, агротехнологии и защита на растенията, околна среда и антропогенни фактори, както и други свързани с тях области.

ISSN 0861-9425 (Print)

ISSN 2534-9864 (Online)

 

 

Главен редактор: проф. дсн Николай Динев

Отговорен редактор: Мая Никифорова
Тел.: 0897 09 89 03
Е-mail: pae@abv.bg
Web: https://soilscience-bg.org
Адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 1, ет. 2, стая 222

 

ИНДЕКСИРАНЕ

        Home

 

CABI:

https://www.cabi.org/Uploads/CABI/publishing/fulltext-products/cabi-fulltext-material-from-journals-by-subject-area.pdf

(Pochvoznanie, agrokhimiya i ekologiya)(страница 28)
 

AGRIS:

http://agris.fao.org/agris-search/searchIndex.do?query=pochvoznanie

AGRICOLA:

https://agricola.nal.usda.gov/vwebv/holdingsInfo?searchId=83928&recCount=10&recPointer=8&bibId=35009386

WorldCat:

http://www.worldcat.org/title/pochvoznanie-agrokhimiia-i-ekologiia-pae-soil-science-agrochemistry-and-ecology/oclc/27830705&referer=brief_results