bg | en 
Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology
Array ( [session_started] => 1680383855 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа списанието

Списание "Почвознание, агрохимия и екология" е рецензирано списание с отворен достъп, издавано от Селскостопанска академия. Излиза от 1966 г. Списанието се администрира от международна  редакционна колегия и негов главен редактор е проф. дн Николай Динев. Излиза на всеки три месеца. Няма такса за публикуване.

 

ISSN  0861-9425 (Print)

ISSN 2534-9864 (On-line)Цел&Обхват

Списанието публикува на български и английски език оригинални статии, обзори, кратки съобщения, доклади от научни конференции във всички аспекти от областта на: генезис, география и класификация на почвите, геоинформационни системи, физика на почвата, химия на почвата, обработка на почвата и сеитбообращения, агрохимия и торене, почвена микробиология, почвена ерозия, екологичен мониторинг, екология на почвата, опазване и регенериране на почвата, управление на почвата, регулации и закони, агротехнологии и защита на растенията, околна среда и антропогенни фактори. Функции на почвата, които поддържат живота хората и функционирането на планетарната екосистема. Процеси, подпомагащи развитието на растежа на растенията, регулиране на водния цикъл и цикъла на хранителни вещества и възможността им да бъдат филтър за замърсители. Връзка между почвата и изменението на климата, подсигуряването на чиста вода и храна, биологичното разнообразие, земеделие, агрохимия, екология както и от други научни области, имащи отношение към тематиката на списанието.


Индексиране

AGRICOLA

AGRIS

CABI

Google Scholar

NACID

ROAD

WorldCat